VAVE - USAZENINY

                                                                 

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Úvodní strana Tvé přání budiž vyslyšeno
Email Tisk PDF
seznam článků
Tvé přání budiž vyslyšeno
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Strana 8
Strana 9
Strana 10
Všechny strany

 

17.

 Abrat svého učedníka pozvedl a objal. „Děkuji ti!“ řekl rozechvěle. „A nyní ukryjeme Archu a opustíme navždy klášter.“ Nejvyšší přešel ke stolku, na kterém ležela skříňka. Pohladil její stříbřitý bok a položil na rozloučenou svou dlaň do zlatého kruhu. Náhle vykřikl a sesul se na kolena. Ar-Suhíra vykročil, aby svému učiteli pomohl, ale Abrat zvolal: „Nepřibližuj se! Ještě ne!“

 Ar-Suhíra tiše a nehybně sledoval, jak se mění výraz veleknězova obličeje. Ještě nikdy neviděl na jeho tváři takové uvolnění a radost. Po době, která se mu zdála nekonečná, mu Nejvyšší pokynul, aby se přiblížil. Uchopil jeho pravou ruku a přikázal pevným hlasem: „Opakuj po mně. Slibuji, že budu vždy ctít Nebeský Nekonečný Kodex, dbát dodržování Sedmi článků dohody a hájit blaho svého lidu.“ Když tak Ar-Suhíra učinil, položil velekněz jeho ruku na zlatý kotouč. Ar-Suhíra cítil, jak se mu tělem rozlévá teplé chvění a po chvíli ucítil ve své hlavě otázku: „Kdo jsi?“ „Jsem Ar-Suhíra, Vyvolený“, odpověděla jeho mysl. „Budu si tě pamatovat. Polož na kotouč svou levou dlaň.“ Ar-Suhíra poslechl a náhle viděl, jak ze skříňky vyjíždí tajná přihrádka. „Už nejsi jen Vyvoleným, Ar-Suhíro, jsi Zasvěcený, jsi oprávněným nástupcem Abrata.“ Ar-Suhíra si uvědomoval, že hlas, který na něj mluví, nepřichází odnikud, že jej vnímá jen ve své hlavě. To v něm vzbuzovalo úzkost. „Kdo jsi ty?“ chtěl vykřiknout, ale slova mu nepřešla přes rty. „Jsem tvůj přítel. Velký Neznámý jménem Ntai.“ dostalo se mu odpovědi. „Jsem šťastný, že jsem se s vámi spojil. Vím, jakou pomoc potřebujete, ale dopřejte mi ještě trochu času, abych vám mohl správně poradit. Nyní se rozloučíme, ale před slunce západem se opět spojíme.“ Ar-Suhíra měl pocit, jako by mu z těla unikal život, cítil v hlavě nekonečné prázdno. Když se konečně vzpamatoval, viděl, že Abrat leží zhroucený v křesle a je velmi bledý. Přikryl ho a podal mu nápoj. Potom usedl u jeho nohou, vzal jeho ruku do dlaní a čekal, až se veleknězi udělá lépe.

 „Už jsem nedoufal, že kdy ještě budu mluvit s Velkým Neznámým, že se mi podaří tě zasvětit.“ promluvil konečně starý muž dojatě. „Vše bude jako za starých časů, synu. Ať je to člověk nebo Bůh, bude nás nadále chránit a nenechá nás zahynout. Nemusíme opustit klášter, ve kterém jsme oba prožili téměř celý svůj život.“ Ar-Suhíra svého učitele něžně hladil po ruce a přemýšlel, jak dokáže vyslovit slova, která Nejvyššího raní.

 

18.

 Operačním střediskem se ozývaly prapodivné zvuky. To Ntai, bez špetky hudebního nadání, zpíval svou vítěznou píseň. Podařilo se nám to, Petere, podařilo, hulákal z plných plic a poskakoval okolo řídícího pultu. Nakonec udýchaně usedl k řídícímu pultu. Klid, Ntai, klid!, okřikoval sám sebe. Musíš se teď zklidnit a rychle vymyslet, co jim poradíš. Otočil se ke klávesnici a chystal se zadat první data, když se ozvalo charakteristické pípnutí a z tiskárny se začala odvíjet zpráva.

 Operátor Ntai, sektor TS-18-AM-6-O. Od Galaktické etické rady.

 Víme o vašich nejlepších úmyslech, se kterými jste neuposlechl naše rozhodnutí a navázal opět spojení s planetou Linora. Jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí zatajit podstatu Projektu ZO, nebylo správné. Mnoho našich rozhodnutí v dávné i nedávné historii nebylo správných, proto jsme tak dlouho váhali s ukončením PZO. Peterovi Stoneovi, který je tu nyní s námi, se podařilo odhalit téměř všechny utajené skutečnosti. Nemohl ale nic vědět o tom, s jakou bolestí jsme sledovali postupné odumírání života téměř na všech planetách, zařazených kdysi do Programu pro rozvoj inteligence. Čím více jsme jim pomáhali, a zasahovali tak do jejich dalšího biologického i společenského vývoje, tím to bylo horší. Život se nám vytrácel před očima a mnoho sektorů je dnes již zcela mrtvých. Zdá se nám, že jediná možnost, jak alespoň někde život zachránit, je ponechat ho dalšímu přirozenému vývoji. Ale stejně jako vy cítíme odpovědnost za dílo svých předků, a tak jsme až příliš dlouho váhali s přerušením kontaktu. Mezitím se na mnoha planetách z nejrůznějších důvodů spojení samovolně přerušilo. Linora patřila mezi ně.

 Rozhodli jsme se spojení už v žádném případě navazovat. Váhali jsme, zda si ponechat možnost dohledu na další osud Linory. Protože však případné zhoršení jejího stavu by nás mohlo svádět k dalším zásahům, jednomyslně jsme schválili s okamžitou platností odpojení všech komunikačních a monitorovacích zařízení.

 Operátore Ntai, překročil jste své pravomoci a neuposlechl naše příkazy. V dobré vůli jste dal lidu Linory novou naději na naši pomoc, se kterou počítají, ale kterou nemohou dostat. Dovolujeme vám proto navázat ještě naposledy domluvené spojení. Je na vás, zda této možnosti využijete, a jak celou situaci vysvětlíte. Po skončení spojení okamžitě vypnete celé zařízení a budete čekat na přepravní loď, která je již na cestě.

 Ntai-Si II zdrceně hleděl na papír. Přestože se v něm všechno bouřilo, cítil, že Rada má tentokrát asi pravdu. Jenže jak vysvětlí starému Abratovi a Ar-Suhírovi, kterého teprve před chvílí zasvětil a přijal, že je Velký Neznámý navždy a definitivně opustí? Jak si vůbec bez něho se vším poradí? Potom si vzpomněl na odhodlání, o kterém mu vyprávěl Abrat, se kterým chtěli velekněz a jeho žák jít na pomoc svému lidu. Možná, že ještě mají naději. 

Komentáře   

 
0 #21 loastcoastranch 2022-03-05 07:57
I was happy. The strange world was a dream anyway, and it was just a small comfort when I didn't want to think. But one day. After my friend entered middle school... I remembered a very terrible memory, because I was crying a lot. My dad came and comforted me. It's okay..." Sina raised her eyes. "Do you know what my name means?" Why did I say my name to the prince?

loastcoastranch.net/first/ - 퍼스트카지노
Citovat
 
 
0 #20 cremocream 2022-03-05 07:57
He said he was very dizzy after spinning around. Besides talking, I learned math and Korean. I went to school holding my dad's hand. I met a lot of friends... Every day is so much fun. So, now I don't go to the strange world with many trees and flowers, and I forget about it. Even so.

cremocream.com/first/ - 퍼스트카지노
Citovat
 
 
0 #19 andamenti 2022-03-05 07:56
The children were using did you tell me your language.If you have a dad, mom didn't hit your friend, too.No friends, who was not interested in the first time my dad is waiting for that now.And, when I first heard the story of Cinderella, a man like something out of Prince there with her father, 'I know' he said, and so many times, smiling.

andamenti.com/first/ - 퍼스트카지노
Citovat
 
 
0 #18 tedbirli 2022-03-05 07:55
"Oh... I'm sorry." I'll finish the story. Um... "Dad" was a very good person. It hurt a lot when I rubbed my beard's sparse cheeks, but the big hand holding my friend's hand was very warm. And "Dad" has a lot of stories... He told me a lot of stories. My dad didn't make fun of my friends even though they spoke strange languages.

tedbirli.com/first/ - 퍼스트카지노
Citovat
 
 
0 #17 cremocream 2022-03-01 06:42
Would that ...?Blood flows through seemed in a split of the heart."...!" deuraema was suddenly woke up.Seemed to have fell asleep with a sitting.A fter sleeping when I fell asleep in spite of ...The room was quiet and window Lophura nycthemera Cena is still asleep in a face.All was peaceful, but something ...I think I had a strange dream.But he omits

cremocream.com/merit/ - 메리트카지노
Citovat
 
 
0 #16 andamenti 2022-03-01 06:41
From the beginning... The road to her was cut off by such a deep cliff. The village behind said pitifully. "...we're dying because of you," he said, grabbing his heart because of the terrible pain. "I know..." The village was burned because of me.." Baris, a village that can't go back forever. If you could have told her that it was okay,

andamenti.com/merit/ - 메리트카지노
Citovat
 
 
0 #15 tedbirli 2022-03-01 06:40
I felt heat goes up, scream ..." aaaak, !!!The village was burned, you ... !!! " moment because of his way is chipping away with sound jjeojeok.Deep, dark little baby like Lee open the cliff ...Deuraema had to stop.Seuon apineseu was crying." ... rudeuraetWhy, don't come?You want to get back to town?" shook his head is deuraema

tedbirli.com/merit/ - 메리트카지노
Citovat
 
 
0 #14 dongahtv 2022-03-01 06:39
There stood his royal daughter. 'SEON Apinnes'. He walked toward her. It was a scheduled stage. But people in the back... "If you leave, this village will burn...!!!" But the drama continued to walk. That's mind control. It was an oath. To love only his royal daughter... The heat in the back...

dongahtv.com/merit/ - 메리트카지노
Citovat
 
 
0 #13 tedbirli 2022-02-18 13:49
The hesitant speech alone is enough.Face was pale as a humiliation to do, to Beauty's face was radiant." Ha-ha! ... that is Oh, really a need to place until I'm not.Rie, I get.Ho ho ho ho, "", huuuIs that so? Well, are you going? "" Ho Ho Ho.Rie, I'll get back.Oh, I don't have to wait for me there.Oh, Look at the flag - his father.

tedbirli.com/ - 샌즈카지노
Citovat
 
 
0 #12 andamenti 2022-02-18 13:46
My cousin was unsatisfactory and said.Meanwhile, the little Rhee, has so far under, treated as two people's gazes at the same time, nervous that when her is awarded to whole body was stiff and he lost his job.The Ghent on that -- right will and giggle."What must I tell you but I don't know how ... .. well .." The Ghent which is beauty by looking at the awkward look." What are you me I don't know, but I don't know if you insist ...

andamenti.com/ - 샌즈카지노
Citovat
 

Přidat komentář

V komentářích dodržujte prosím pravidla slušného chování, nepoužívejte hrubá slova nebo nadávky, neporušujte zákony ČR (např. autorský zákon) a nešiřte spam.
Při nedodržení těchto pravidel si administrátor vyhrazuje právo Váš komentář vymazat.

Bezpečnostní kód
Obnovit


Složte obrázekJoomla CAPTCHA

Přesný čas

Předpověď počasí

Kalendář

listopad 2022
PÚSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Počítadlo přístupů

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes150
mod_vvisit_counterVčera181
mod_vvisit_counterTento týden1367
mod_vvisit_counterTento měsíc4888
mod_vvisit_counterCelkem709546

Online: 5
Vaše IP: 3.238.72.180
Dnes: Lis 26, 2022

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 24 

Přihlášení