Tisk

Improvizace (10.5.2018)

Ačkoli jsem doma, stejně mi ty volné dny nadělaly v hlavě zmatek. A tak píšu stopětku ještě později než kdy jindy. Ke všemu jsem si zase nepoznamenala, co mě během týdne napadlo, dokonce těch námětů bylo víc, ale teď marně vzpomínám alespoň na jeden. Takže nezbývá, než kapánek zaimprovizovat.

Za studentských let to bývala činnost poměrně častá. Tehdy jsme si mysleli, že se nám kantora povedlo obalamutit, když jsme se z požadovaného neznámého dostali k nám alespoň trochu známému tématu. Dnes si říkám, že kantoři oceňovali spíš obratnost, s jakou jsme vybudovali oslí mostek, abychom přes něj převedli stádečko svých vědomostí na žírnější pastvinu.

Když později přišly děti, improvizace se stala mým denním chlebem. Ať už se týkala skladby outfitu pro jakoukoli příležitost, neboť čím důležitější akce to byla, tím spolehlivěji, rychleji a kreativněji si dítko dokázalo znečistit jakoukoli součást připravené sady oblečení, nebo se týkala přípravy jídla. Fuj je to, ukázal potomek na veselou mrkvičku v polévce, kterou do té doby vyhledával. Fuj je to, zamračil se na hrášek, maso, bramboru, banán, jogurt a chleba s máslem, a já, protože jsem byla mladá a hloupá, jsem začala vymýšlet jídla, do kterých jsem zamýšlela ukrýt pro přežití a zdravý vývoj dítěte nezbytné minerály a vitamíny tak, aby na ně nepřišel a krmi pozřel. Samozřejmě marně.

Teď jsem o hodně starší, ale zřejmě nepoučitelná, protože se o totéž snažím v případě vnoučat, namísto abych mezi ně rozdala tašku suchých rohlíků k snídani a na talíř nandala kupu suchých těstovin k obědu. K večeři pak, co suchého zbude.

V zaměstnání se člověk v improvizaci zdokonalí. Jistě, pane vedoucí, na těch podkladech pracuji a zítra je budete mít na stole, řekne zkušený pracovník pevným hlasem s úsměvem, hledě mu přitom do očí čestně jako Mirek Dušín, aby se po odchodu nadřízeného z kanceláře vrhl do bezedných hromad papírů na svém pracovním stole ve snaze nalézt list papíru, na který si napsal zadání. Ten papír měl na rubu napsaný nákup na neděli a po okrajích byl ozdobený složitými ornamenty, které ilustrovaly spletitý průběh poslední porady. Nalezení zadání bylo vždy malým vítězstvím a vypracování podkladů pak testem inteligence, zhodnocením letitých zkušeností a zkouškou flexibility.

Schopnost improvizovat se také pravidelně ověřovala o dovolených zejména s dětmi v dobách, kdy obchodů bylo málo, mívaly zavřeno přes poledne a o víkendech a nic v nich nebylo, takže ani vlastně nevadilo, že člověk ani neměl tehdy neexistující platební kartu k účtu ve spořitelně, na němž beztak skoro nic nezbývalo.

Co nemáme, to nepotřebujeme, naučili jsme se říkat co nejveseleji, a nepotřebovali jsme to.

Možná by stálo za to, občas si to připomenout. Ono to totiž vlastně vůbec není špatné heslo.

Sdílet